2020-04-02

200401 Älg igen samt rådjur

Hade tur att igen få se älg denna gång på en plats dom brukar vara.