2020-07-04

200702 Fin Tornfalk många vildsvin

Fann en fin tornfalk och överraskades med många vildsvin på eftermiddagen