2019-03-27

190326 Årets första Älgar

På denna tur blev det Älg men först bilen









 Lite Tussilago
 Gulsparv

 Bofink

 Talgone
 Gulsparv
 Talgoxe
 Skata
 Gulsparv
 Skata
 Gulsparv och Blåmes


 ormvråk
 Trana
 lite fantasi

 Rådjur




 Rovfågej



 Rådjur

 Älg


 Ormvråk
 Hare


190325 Min första Nilgås

Idag fotade jag min första Nilgås














Det blev också Gulsparv
Blåmes
Gulsparv
Gäss
Måsarter

Strandskator



Ejder

Skrake

Kaja

Mufflon

Naturligt konstverk


Gräsand

Gäss

Skata och Kråkor