2019-06-20

190619 Älg och Vildsvin

Var ock lämnade in ett objektiv i Göteborg för garantiåtgärd hemvägen gick genom koberg bla

Duva
 Kanadagäss

 Törnskata
 Rådjur
 Älg


 Vildsvin


 Blå jungfruslända Fjärill kalvar på äng


190618 Älg

En liten "Safaritur" med en från New Zeeland ock brorsan blev älg, trana, rådjur jag fick bara med två av 6 älgar då jag körde


 Detta är ett fotomontage av två äldre bilder

190617 minst 70 vildsvin

Otroligt med djur såg minst 70 vildsvin många kom med på kort Mufflon

 Rådjur
 Räv
 Hare

 Hjort
 Älg Rådjur


 Vildsvin Blå ljungfruslända
 Knipa

 Kricka
 Gräsand
 ?

 Pilfink
 Korpar

 Tofsvipa
 Kanadagås

 Trana