2018-07-05

180703 12 älgar på bild ett rådjur i fronten

Händelserik dag med bla 15 Älgar 12 på bild


Mufflon




Blå Jungfruslända



Vildsvin


Rådjur

Ormvråk i motljus

Älgar första med 2 kalvar



Räv


Rådjur

Älgar









Dagen avslutades med att få ett Rådjur i fronten på bilen, Rådjuret fick avlivas jag och bilen kunde fortsätta hem för egen maskin.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar