2019-05-29

190526 Mest vildsvin

Kul dag med mycket vildsvin oskygga mitt på dagen

 Buskskvätta
 Stare

 Trast
 Gräsand
 Skata
 Korp

 Svalor

 Vildsvin
Älg


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar