2015-10-13

Fisk Artregister

Lite av dom  fiskar du kan få på västkusten i Hav och Insjö

Abborre

Svenskt namn: Abborre
 

Latinskt namn: perca fluviatilis
 

Kännetecken: mörkare tvärstrimmor längs kroppen
 

Max längd ca: 50cm
 

Max vikt ca: 4,8kg
 

Lever helst: sjöar och bräckvatten varierande djup
 

Utbredning: hela sverige inkl östersjön
 

 Föda: småfisk och bottendjur
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Berggylta


Svenskt namn: Berggylta

Latinskt namn: Labrus bergylta

Kännetecken: Skiftar i brunt och grönt, den är först hona och byter kön till hane någon gång efter 5 års ålder

Max längd ca: 50cm

Max vikt ca: 2,3 kg

Lever helst: Vid klippor och andra stenrika miljör gärna tångbevuxna, den finns på ett djup av 0-30 meter. På sen hösten går den till djupare vatten och återkommer i maj-april.

Utbredning svenska vatten: Större delen av västkusten, mindre vanlig i öresund ibland går den in i östersjön

Föda: kräftdjur, maskar, småfisk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ar även havstulpaner och andra blötdjur på klipporna.
Björkna

 Svenskt namn: Björkna

Latinskt namn: Abramis (blicca) bjoerkna

Kännetecken: Liknar braxen stora ögon ögonen lika stor som nosen är lång

Max längd ca: 35cm

Max vikt ca: 1 kg

Lever helst: Stimfisk som lever i vegetationsrika sjöar och rinnande vatten

Utbredning svenska vatten: Södra sverige upp till mellersta sverige

Föda: smådjur och småfisk.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Bleka Lyrtorsk

Svenskt namn: Bleka Lyrtorsk

Latinskt namn: Pollachius pollachius

Kännetecken: Liknar gråsej men har en markant upphöjd sidolinje vid sidofenan, ljus till färgen ofta i brunton på ryggen, saknar skägg.

Max längd ca: 150 cm

Max vikt ca: 20 kg svenskt

Lever helst: I stim från ytan till 200m.

Utbredning svenska vatten: Västkusten ned till ungefär sydspetsen av landet.

Föda: Fiskar, kräftor m.m.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Blågylta

Svenskt namn: Blågylta

Latinskt namn: Labrus mixtus

Kännetecken: Se könsskillnad på bilden hanen i förgrunden, yngre hanar kan däremot ha samma färg som honan, dom flesta föds som honor och blir senare hanar.

Max längd ca: Hane 40cm Hona 30cm

Max vikt ca: 1 kg

Lever helst: I tången på klipp och bergmiljöer. finns på ett djup av 2-15 meter på vintern går den ut på djupt vatten.

Utbredning svenska vatten: Norra och mellersta delarna av buhuslän, sällsynt mer söderut

Föda: Småfisk blötdjur krabbor och kräftdjur.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Brax

Svenskt namn: Brax

Latinskt namn: Abramis brama

Kännetecken: Slemmig hud kan förväxlas med björkna som liten

Max längd ca: 80cm

Max vikt ca: 11kg

Lever helst: Bottenfisk återfinns i stårre sjöar och sakta rinnande vatten

Utbredning: I stort sett hela sverige samt norra och östra delar av Östersjön

Föda: Bottendjur som kan pumpas upp ur bottenmassan

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
  Bäckröding

Svenskt namn: Bäckröding

Latinskt namn: Salvelinus fontinalis

Kännetecken: stor mun käkens bakre kant når långt bakom ögat.

Max längd ca: cm

Max vikt ca: i sverige 1kg

Lever helst: Kallt syrerikt strömmande vatten

Utbredning: Oftast inplanterad i dammar men har fångats i många vattendrag

Föda: Smådjur och fiskar

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 Faren

Svenskt namn: Faren

Latinskt namn: Abramis ballerus

Kännetecken: Analfena mycket lång jämfört med ryggfena, svagt underbett

Max längd ca: 45cm

Max vikt ca: 1kg

Lever helst: I långsamt rinnande vatten

Utbredning: Enstaka platser främs södra Sverige

Föda: Djurplankton och småfisk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Fenknot

Svenskt namn: Fenknot

Latinskt namn: Chelidonichthys lucerna

Kännetecken: långa bröstfenor, saknar benknölar på sidan

Max längd ca: 75cm

Max vikt ca: 6kg

Lever helst: sand mjukbotten 40-400m djup

Utbredning: från öresund till norge

Föda: kräftdjur och fiskar

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Fjärsing

Svenskt namn: Fjärsing

Latinskt namn: Trachinus draco

Kännetecken: Har gifttaggar på främre ryggfena och en överst på gällocket, giftet leder sällan till döden men man bör försöka pressa ut blod direkt efter stick eller hålla handen i så varmt vatten som möjligt. Givetvis uppsöker man läkare om man är osäker.

Max längd ca: 50 cm

Max vikt ca: ? kg

Lever helst: sandiga elleer leriga bottnar ner till 100m. Oftast nattaktiv

Utbredning svenska vatten: Från Norge till Bornholm

Föda: Småfisk och kräftdjur m.m.


Länk till giftcentralen 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Färna

Svenskt namn: Färna

Latinskt namn: Leucicus (Scalius) cephalus

Kännetecken: Gula ögon, bakkant på rygg och analfena avrundad utåt

Max längd ca: 60cm

Max vikt ca: 8kg

Lever helst: Långsamt flytande vatten, men också sjöar och bräckvatten

Utbredning: södra och delar av mellersta sverige

Föda: Insekter, bottendjur, växtdelar samt småfisk

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 
 Glyskolja

Svenskt namn: Glyskolja

Latinskt namn: Trisopterus minutus

Kännetecken: Mindre än vanliga koljan brun/bronsfärgad prickig hud.

Max längd ca: 30 cm

Max vikt ca: 300 gr svenskt rekord 0,328kg fångad 070512 (giltligt 070512)

Lever helst: på 10-100 meter helst i stim

Utbredning svenska vatten: Skagerack och Kattegatt

Föda: Småfisk och kräftdjur

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 Gräskarp

Svenskt namn: Gräskarp

Latinskt namn:

Kännetecken:

Max längd ca: cm

Max vikt ca: kg

Lever helst:

Utbredning:

Föda:  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 Grässnultra

Svenskt namn: Grässnultra

Latinskt namn: ctenolabrus exoletus

Kännetecken: Saknar en svart fläck som ofta snultror har, färgrik stor variation med antydan av svarta band vid stjärten

Max längd ca: 20 cm

Max vikt ca: 500 gr

Lever helst: Bottenfisk lever på steniga klippiga kuster ner till 20 meter.

Utbredning svenska vatten: Längs bohuskusten/Halland mer sällsynt längre söderut.

Föda: Kräftdjur, blötdjur och maskar putsar avän andra fiskar på parasiter

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
 Gråsej

Svenskt namn: Gråsej

Latinskt namn: Pollachius virens

Kännetecken: Grå eller vit sidolinje med avsmalnade kropp har liten skäggtöm.

Max längd ca: 1,3 m

Max vikt ca: 19 kg

Lever helst: I stim förekommer på dom flesta djup, i ytan jagar den ofta upp sillstim.

Utbredning svenska vatten: Skagerack och Kattegatt

Föda: Fisk, räkor och kräftdjur

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 Gädda

Svenskt namn: Gädda

Latinskt namn: Esox lucius

Kännetecken: Lång smal kropp där rygg och analfena sitter långt bak.

Max längd ca: 1,5 m

Max vikt ca: 30 kg

Lever helst: Leker på grunda vatten övrigt kan den påträffas på varierande djup.

Utbredning svenska vatten: Insjöar och vattendrag hela landet i östersjön ner till öresund

Föda: andra fiskar och även av samma art, ibland groddjur och fåglar och mindre däggdjur den kan ta vid ytan

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 Gärs

Svenskt namn: Gärs

Latinskt namn: Gymnocephalus cernuus

Kännetecken: Bakre ryggfena sitter ihop med den främre, och taggstrålar bara på den främre ryggfenan.

Max längd ca: 0,3 m

Max vikt ca: 0,7 kg

Lever helst: Bottenfisk som kan finnas i stim vid lek.

Utbredning svenska vatten: Insjöar och vattendrag hela landet i östersjön ner till strax söder öland

Föda: bottendjur och småfisk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
  Gös

Svenskt namn: Gös

Latinskt namn: Sander lucioperca

Kännetecken: Mörk rygg ljus buk ganska stora tänder

Max längd ca: 130cm

Max vikt ca: 18kg

Lever helst: Lever i sjöar och vattendrag även i bräckvatten

Utbredning: Stora delar av sverige och längs kusten i bräckvatten ned till mellansverige

Föda: Mindre fiskar som mört och mindre braxen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 Harr

Svenskt namn: Harr

Latinskt namn: Tyhmallus thymallus

Kännetecken: Mycket hög ryggfena

Max längd ca: 70cm

Max vikt ca: 4,7kg

Lever helst: klart och syrerikt rinnande vatten, men finns i vissa klara kalla sjöar

Utbredning: Från mellansverige och upp men främst i dom norra delarna.

Föda: Insekter, smådjur och småfiskar

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 Havsabborre

Svenskt namn: Havsabborre

Latinskt namn: dicentrarchus labrax

Kännetecken: gällocket har två taggar samt mörk fläck, tjocka stora fjäll

Max längd ca: 100cm

Max vikt ca: 11kg

Lever helst: gillar grunt vatten ofta i nedre delar av större vattendrag

Utbredning svenska vatten: vid norska gränsen och kattegatt

Föda:  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 Havskatt

Svenskt namn: Havskatt

Latinskt namn: anarhichas lupus

Kännetecken: ljusgrå eller ljusbrun med talrika tvärgående ränder

Max längd ca: 130cm

Max vikt ca: 22kg

Lever helst: hård botten ner till 400m

Utbredning svenska vatten: från norge till öresund

Föda: musslor kräftdjur och sjöborrar

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Havsmus

Svenskt namn: Havsmus

Latinskt namn: chimaera monstrosa

Kännetecken: smal trådformad stjärt, kantigt huvud, stora ögon

Max längd ca: 150cm

Max vikt ca: 2.5kg

Lever helst: mjukbotten 50-1000m

Utbredning svenska vatten: skagerack och norra bohuslän

Föda: diverse bottendjur

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Havsål 

Svenskt namn: Havsål

Latinskt namn: conger conger

Kännetecken: tydligt överbett kraftiga läppar ovala ögon

Max längd ca: 280cm

Max vikt ca: 100kg

Lever helst: sten och klippbotten ner till 400m

Utbredning svenska vatten: från norge till öresund

Föda: det mesta den kommer över

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Havsöring

Svenskt namn: Havsöring

Latinskt namn: Salmo trutta trutta

Kännetecken: Fläckigare på gällock fenor än laxen

Max längd ca: 1,1 m

Max vikt ca: 15 kg

Lever helst: På 1-3 meter gärna nära land och olika bottentyper.

Utbredning svenska vatten: Hela sverige men mindre vanlig i nordligaste älvarna

Föda: insekter, snäckor, sill och räkor

--------------------------------------------------------------------  
 Horngädda

Svenskt namn: Horngädda / Näbbgädda

Latinskt namn: Belone belone

Kännetecken: långsmal med "näbb" som är full med små tänder, ryggfena bak samt under är hel ej uppdelad som makrillgäddan.

Max längd ca: 1,2mcm

Max vikt ca: 2,0 kg

Lever helst: Stora fiskar lever på djupt vatten vintertid, övrigt ses den ofta med makrillen då den jagar småfisk och räkdjur.

Utbredning svenska vatten: Hela västkusten, och in stora delar i östersjön.

Föda: kräftdjur, småfiskar.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Id

Svenskt namn: Id

Latinskt namn: Leuciscus idus

Kännetecken:
Max längd ca: 60cm

Max vikt ca: 8kg

Lever helst: sjöar och rinnande vatten även bräkt.

Utbredning: hela sverige samt östersjökusten

Föda: bottendjur och växtdelar

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
  Insjölax

Svenskt namn: Insjölax

Latinskt namn:

Kännetecken:

Max längd ca: cm

Max vikt ca: kg

Lever helst:

Utbredning:

Föda:  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Insjöring

Svenskt namn: Insjöring

Latinskt namn: Salmo trutta forma lacustris

Kännetecken:

Max längd ca: cm

Max vikt ca: kg

Lever helst:

Utbredning:

Föda:  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Karp

Svenskt namn: Karp

Latinskt namn: Cyprinus carpio

Kännetecken: två par skäggtömmar lång ryggfena

Max längd ca: 100cm

Max vikt ca: 40kg

Lever helst: mjuk dyig botten med vegitation, från damm till större sjöar

Utbredning: Södra upp till mellansverige

Föda: bottendjur, växtdelar och småfisk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Knaggrocka

Svenskt namn: Knaggrocka

Latinskt namn: raja klavata

Kännetecken: rader av hudtänderpå kropp och stjärt liknar små piggar

Max längd ca: 120cm

Max vikt ca: 18kg

Lever helst: sand och dybotten 20-250m

Utbredning svenska vatten: norge till södra östersjön

Föda: bottendjur och fiskar

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Knot

Svenskt namn: Knot / Knorrhane

Latinskt namn: chelidonichthys gurnardus

Kännetecken: En rad knölar längs sidolinje och ryggfena, grå eller brunaktig med skarp markering mot ljus buk

Max längd ca: 50cm

Max vikt ca: 1,5kg

Lever helst: sand och mjukbotten 10-100m djup

Utbredning svenska vatten: från norge till södra östersjön

Föda: små kräftdjur och fisk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Kolja

Svenskt namn: Kolja

Latinskt namn: melanogrammus aeglefinus

Kännetecken: tydlig svart fläck ovanför bröstfenan, liten skäggtöm

Max längd ca: 100cm

Max vikt ca: 15kg

Lever helst: mjuka sandiga bottnar ner till 300m

Utbredning svenska vatten: från norge till öresund kan gå in i östersjön

Föda: bottendjur främst borstmaskar

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Kolmule

Svenskt namn: Kolmule

Latinskt namn: Micromesistius poutassou

Kännetecken: högt plaserad sidolinje

Max längd ca: 50cm

Max vikt ca: 2kg

Lever helst: Pelagisk stimfisk ned till 1000m

Utbredning: skagrack kattegatt

Föda: djurplankton småfisk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Kummel

Svenskt namn: Kummel

Latinskt namn: merluccius merluccius

Kännetecken: övre och undre bakfena långa stor mun med vassa tänder

Max längd ca: 135cm

Max vikt ca: 15kg

Lever helst: ner till 600m går som grundast ofta på natten

Utbredning svenska vatten: norge ner till öresund

Föda: främst sillfiskar

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Lake

Svenskt namn: Lake

Latinskt namn: Lota lota

Kännetecken: två ryggfenor den bakre mycket lång

Max längd 150cm

Max vikt ca: 30kg

Lever helst: främst stora sjöar med kyligt bottenvatten

Utbredning: hela sverige samt norra östersjöns bräkta vatten

Föda: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Lax

Svenskt namn: Lax

Latinskt namn: Salmo salar

Kännetecken: främre gälbåge har stavformiga gälräfs tänder

Max längd ca: 150cm

Max vikt ca: 45kg

Lever helst: i havet och rinnande vatten

Utbredning: Runt hela sveriges kust

Föda: i havet fiskar, bläckfiskar och blötdjur

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 LerskäddaSvenskt namn: Lerskädda

Latinskt namn: Hippoglossoides platessoides

Kännetecken: Mungipan når ner under halva ögat, sidolinje flackare än sandskäddan, sträva fjäll.

Max längd ca: 70 cm

Max vikt ca: 3kg

Lever helst: lever på blandbotten ner till 300 meter

Utbredning svenska vatten: Väst- syskusten samt upp till gotland ibland längre norrut

Föda: Små fisk, och bottendjur


 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Lubb

Svenskt namn: Lubb / Brosme

Latinskt namn: brosme brosme

Kännetecken: en ryggfena med mörkt band med ljus överkant

Max längd ca: 120cm

Max vikt ca: 30kg

Lever helst: lever helst på hårda bottnar ner till 1000m

Utbredning svenska vatten: skagerack

Föda: bottenlevande fiskar och djur

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Långa
 
Svenskt namn: Långa

Latinskt namn: molva molva

Kännetecken: ganska stor skäggtöm svart fläck på främre ryggfena

Max längd ca: 200cm

Max vikt ca: 45kg

Lever helst: hård botten gärna stenrev och vrak

Utbredning svenska vatten: från norge till öresund

Föda: bottendjur och fisk

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Makrill

Svenskt namn: Makrill

Latinskt namn: Scomber scombrus

Kännetecken: Spolformad skimmrar i blått och grönt samt svarta tvärgående ränder.

Max längd ca: 66 cm

Max vikt ca: 3,5 kg

Lever helst:

Utbredning svenska vatten: Talrikast i april-maj samt runt augusti i Skagerack, Kattegatt, öresund samt ibland även en bit upp i östersjön.

Föda: Plankton, samt småfisk.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Marulk

Svenskt namn: Marulk

Latinskt namn: lophius piscatorius

Kännetecken: platt kropp med stort huvud och stor mun, vit buk

Max längd ca: 190cm

Max vikt ca: 45kg

Lever helst: flesta bottnar från 10-1800m

Utbredning svenska vatten: från norge till öresund ibland södra östersjön

Föda: fisk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Mindre Kungsfisk

Svenskt namn: Mindre Kungsfisk

Latinskt namn: Sebastes viviparus

Kännetecken: Spetsiga taggar på gällocket

Max längd ca: 35cm

Max vikt ca: 2kg

Lever helst: lever ner till 300m

Utbredning: Norra delen av västkusten

Föda: fiskar och bottendjur

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Mört

Svenskt namn: Mört

Latinskt namn: Rutilus rutilus

Kännetecken: Röda ögon och buk och analfenor lätt rödaktiga.

Max längd ca: 50cm

Max vikt ca: 1,9 kg

Lever helst: Stillastående eller lätt rörligt vatten även i bräkt vatten

Utbredning svenska vatten: Hela sveriges insjöar samt delar av östersjön

Föda: plankton bottendjur och växtdelar.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Multe

Svenskt namn: Tjockläppad Multe

Latinskt namn: chelon labrosus

Kännetecken: stor överläpp silverblanka sidor och stora fjäll

Max längd ca: 90cm

Max vikt ca: 6kg

Lever helst: simmar gärna i stim på grunt vatten längs kusten

Utbredning svenska vatten: från norge samt en bit in i östersjön

Föda: alger växtdelar och smådjur

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 Oxsimpa

Svenskt namn: Oxsimpa

Latinskt namn: Taurulus bubalis

Kännetecken: Övre taggen på förgällock mycket lång. Tydliga små knölar längs sidolinje

Max längd ca: 20 cm men oftast bara halva måttet

Max vikt ca:

Lever helst: hårda bottnar 0-50 meters djup.

Utbredning svenska vatten: Runt hela vår kust upp till åland

Föda: bottendjur småfisk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 Paddtorsk

Svenskt namn: Paddtorsk

Latinskt namn: Raniceps raninus

Kännetecken: Mycket skygg kommer fram på natten, Ser ut som ett stort grodyngel, är mörk i färgen har skäggtöm

Max längd ca: 30 cm

Max vikt ca: 0,5 kg

Lever helst: På grunt vatten ner till 20 meter med stenig botten

Utbredning svenska vatten: Skagerack, Kattegatt, Öresund samt södra delarna av östersjön

Föda: Taghudingar, kräftdjur, maskar och småfisk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
 Pigghaj

Svenskt namn: Pigghaj

Latinskt namn: squalus acanthias

Kännetecken: slank kropp saknar analfena stor pigg framför båda ryggfenorna

Max längd ca: 130cm

Max vikt ca: 12kg

Lever helst: i stim frisimmande mellan grunt vatten till 500m

Utbredning svenska vatten: norge till öresund

Föda: fisk samt bottendjur sill äts i stora mängder

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
 Piggvar

Svenskt namn: Piggvar

Latinskt namn: scophthalmus maximus

Kännetecken: nästan helt rund flertalet benknölar på ögonsidan

Max längd ca: 100cm

Max vikt ca: 25kg

Lever helst: blandbotten gärna med småsten ner till 90m

Utbredning svenska vatten: från norge runt till södra Åland

Föda: fisk bläckfisk och kräftdjur

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 Regnbåge

Svenskt namn: Regnbåge

Latinskt namn: Oncorhynchus mykiss

Kännetecken: Många små svarta prickar på huvud rygg stjärt

Max längd ca: cm

Max vikt ca: 20kg

Lever helst: Strömmande vatten och hav

Utbredning: I huvudsak inplanterad i dammar i sverige

Föda: småfisk, insekter kräftdjur

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 Ruda

Svenskt namn: Ruda

Latinskt namn: Carassius carassius

Kännetecken: saknar skäggtöm, lång ryggfena

Max längd ca: 50cm

Max vikt ca: 3kg

Lever helst: Små stora sjöar samt långsamt rinnande vatten

Utbredning: Stora delar av sverige

Föda: små bottendjur och växtdelar

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 Röding

Svenskt namn: Röding

Latinskt namn: Salvelinus alpinus

Kännetecken: vit kant på bröst buk och analfena

Max längd ca: 100cm

Max vikt ca: 15kg

Lever helst: Vattendrag och sjöar

Utbredning: I sverige talrikare ju längre norr man kommer

Föda: kräftdjur och insektslarver

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
 Rödspätta

Svenskt namn: Rödspätta

Latinskt namn: Pleuronectes platessa

Kännetecken Rödbruna eller gråbruna fläckar på ovansidan, undersida vit eller blåvit.

Max längd ca: 96 cm

Max vikt ca: 7 kg

Lever helst: Grunda sand och lerbottnar 0-50 meter.

Utbredning svenska vatten: väst och sydkusten upp till Gotland

Föda: Musslor, tagghudingar, kräftdjur och maskar

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
 Rötsimpa

Svenskt namn: Rötsimpa

Latinskt namn: Myoxocephalus scorpius

Kännetecken: Brett taggigt huvud och framkropp som snabbt avsmalnar. Hanens buk orageröd med vita fläckar.

Max längd ca: 50 cm

Max vikt ca: 1,1 kg

Lever helst: Algbevuxna sten och sandbottnar 0-60 meters djup.

Utbredning svenska vatten: Runt hela vår kust

Föda: Fiskar, maskar, blötdjur och kräftdjur

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
 Sandskädda

Svenskt namn: Sandskädda

Latinskt namn: Limanda limanda

Kännetecken: Långsträckt kropp brun växlande färg beroende på botten. Undersidan vit liten tagg framför analfena.

Max längd ca: 40 cm

Max vikt ca: 1 kg

Lever helst: nära kusten på sand snäck eller slambotten på 2-200 meter

Utbredning svenska vatten: Väst- syskusten samt upp till gotland ibland längre norrut

Föda: Små fisk, maskar, kräftdjur, musslor och tagghudingar

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
 Sandstubb

Svenskt namn: Sandstubb

Latinskt namn: pomatoschistus minutus

Kännetecken: På bakre delen av främre ryggfena syns en fläck.

Max längd ca: Hane 10cm

Max vikt ca:
BR>Lever helst: Grunt vatten på sand och lerbotten

Utbredning svenska vatten: längs dom flesta av våra kuster samt skagerack & kattegatt

Föda: maskar insekter och kräftdjur.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
 Sarv

Svenskt namn: Sarv

Latinskt namn: Scardinius (Rutilus) erythrophthalmus

Kännetecken: bukena börjar framför ryggfena

Max längd ca: 50cm

Max vikt ca: 2kg

Lever helst: stillastående eller svagt strömmande vatten

Utbredning: södra till mellersta sverige

Föda: växtdelar och smådjur

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Sik

Svenskt namn: Sik 

Latinskt namn:
Coregonus laveretus 

Kännetecken:

Max längd ca: 70cm

Max vikt ca: 9kg

Lever helst: stimfisk som lever pelagiskt

Utbredning: Stora delar av Östersjön

Föda: bottendjur

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Sill

Svenskt namn: Sill

Latinskt namn: clupea harengus

Kännetecken: släta bukfjäll bukfenan börjar bakom ryggfenan

Max längd ca: 50cm

Max vikt ca: 2kg

Lever helst: i fritt vatten 0-250m

Utbredning svenska vatten: från norge runt kusten hela östersjön

Föda: djurplankton och småfisk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Randig sjökock

Svenskt namn: Randig sjökock

Latinskt namn: Callionymus lyra

Lång nos med nedåtvänd mun platt brett huvud, på hanen är första ryggfenan mycket hög, på bilden en hona.

Max längd ca: 30cm hanen är störst

Max vikt ca:


Lever helst: lever på sand och lerbottnar ner till 200m

Utbredning svenska vatten: väst till öresund

Föda: små bottendjur

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 Skrubba

Svenskt namn: Skrubba

Latinskt namn: Platichthys flesus

Kännetecken: Ovansidan är skrovlig och sträv, undersidan vit ibland brunfläckig.

Max längd ca: 60cm

Max vikt ca: 3,4 kg

Lever helst: 1-15 meter på mjuka sand och dybottnar eller tångbevuxna områden

Utbredning svenska vatten: Väst- sydkusten och östkusten upp till stockholm

Föda: Småfisk, musslor, kräftdjur och maskar

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 Skäggtorsk

Svenskt namn: Skäggtorsk

Latinskt namn: Trisopterus luscus

Kännetecken: svart fläck vid basen av bröstfenan

Max längd ca: 45cm

Max vikt ca: 2,5kg

Lever helst: bottenlevande 25-200m djup

Utbredning: nora delen av västkusten

Föda: bottendjur och bläckfisk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 Skärsnultra

Svenskt namn: Skärsnultra

Latinskt namn: symphodus melops

Kännetecken: Har svart fläck bakom ögat och oftast även en bak mitten vid stjärtfenan., färgrik stor variation med antydan av svarta band vid stjärten

Max längd ca: 30 cm

Max vikt ca: 1000 gr

Lever helst: Bottenfisk lever på steniga klippiga kuster ner till 30 meter.

Utbredning svenska vatten: Längs bohuskusten/Halland mer sällsynt längre söderut.

Föda: Kräftdjur, blötdjur och maskar putsar avän andra fiskar på parasiter

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Slätrocka

Svenskt namn: Slätrocka

Latinskt namn: dipturus (raja) batis

Kännetecken: spetsig nos taggar runt ögonen samt stjärtens ovansida

Max längd ca: 240cm

Max vikt ca: 100kg

Lever helst: flesta bottentyper 30-600m

Utbredning svenska vatten: norge ner till öresund passerar ibland sundet

Föda: kräftdjur och fiskar

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 Slätvar

Svenskt namn: Slätvar

Latinskt namn: Scophthalmus rhombus

Kännetecken: utan benknölar på ögonsidan

Max längd ca: 75cm

Max vikt ca: 7kg

Lever helst: Blandbotten ner till 70m

Utbredning: västkusten ner till bornholm

Föda: kräftdjur och bläckfisk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 Stensnultra

Svenskt namn: Stensnultra

Latinskt namn: ctenolabrus rupestris

Kännetecken: Färgen är brun med brokighet av grönt och blått. Ofta en svart fläck på stjärtspolens sida.

Max längd ca: 25 cm

Max vikt ca: 318 gr

Lever helst: i små grupper eller stim på grunt vatten vid klippor och stränder ned till 30 meter.

Utbredning svenska vatten: Längs bohuskusten mer sällsynt längre söderut.

Föda: Kräftdjur, blötdjur och maskar

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Stor havsnål

Svenskt namn: Stor havsnål

Latinskt namn: Entelurus aequoreus

Kännetecken: Guldfärgad oftast med blåa tvärränder längs hela kroppen. Vuxna exemplar saknar bröst och stjärtfenor.

Max längd ca: 60cm honan blir störst

Max vikt ca:

Lever helst: kustnära i tången. finns på ett djup ner till 100 meter.

Utbredning svenska vatten: från norge ner till skånes östkust

Föda: kräftdjur och fiskyngel.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 Stäm

Svenskt namn:Stäm

Latinskt namn: leuciscus leuciscus

Kännetecken: Gula ögon

Max längd ca: 35cm

Max vikt ca: 0,5kg

Lever helst: strömmande vatten vid in utlopp i sjöar

Utbredning: hela sverige

Föda: insekter och bottendjur

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 Sutare

Svenskt namn: Sutare

Latinskt namn: trinca trinca

Kännetecken: Slemmig hud grön till gulbrun på ryggen ljus buk.

Max längd ca: 0.7 m

Max vikt ca: 8 kg

Lever helst: I grunda sjöar med mjuk botten.

Utbredning svenska vatten: stor del av sverige samt delar av östersjön

Föda: växtdelar och bottendjur

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 Svart smörbult

Svenskt namn: Svart smörbult

Latinskt namn: gobius niger

Kännetecken: 4:e taggen på främre ryggfena är längst. Bröstfenor under bukens främre del hopväxta bildar sugkopp.

Max längd ca: Hane 20cm

Max vikt ca:

Lever helst: på mjuka bottnar ner till 75 meter, går grundast på sommaren.

Utbredning svenska vatten: stora delar av våra kuster ända upp i östersjön samt skagerack och kategatt

Föda: maskar blötdjur och kräftdjur.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 Taggmakrill

Svenskt namn: Taggmakrill

Latinskt namn: Trachurus trachurus

Kännetecken: Silverglänsande med en svart fläck på gällocket

Max längd ca: 53 cm

Max vikt ca: 1,6 kg

Lever helst: 0-100 meters djup långt från kusten men kommer ofta in med makrillen

Utbredning svenska vatten: Skagerack och Kategatt

Föda: Plankton, kräftdjur, småfisk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 Torsk

Svenskt namn: Torsk

Latinskt namn: Gadus morhua

Kännetecken: Skäggtöm nosen längre än underkäke

Max längd ca: 1,8 meter

Max vikt ca: 51 kg

Lever helst: främst på 10-200 meter nära botten tidvis vid tångbälte.

Utbredning svenska vatten: Väst och sydkusten sedan upp en bit i bottenhavet

Föda: fiskar, musslor, bläckfiskar, kräftdjur och maskar

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 Tunga

Svenskt namn: Tunga

Latinskt namn: solea solea

Kännetecken: mörk fläck på spetsen av bröstfenan (ögonsidan)

Max längd ca: 60cm

Max vikt ca: 3kg

Lever helst: Mjukbotten ner till 300m

Utbredning: västkusten inkl öresund

Föda: bottendjur

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Vimma

Svenskt namn: Vimma

Latinskt namn: Abramis (vimba) vimba

Kännetecken: nosen når framför munnen

Max längd ca: 50cm

Max vikt ca: 2kg

Lever helst: sjöar eller vattendrag med långsamt rinnande vatten

Utbredning: sydöstra sverige

Föda: bottendjur

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 Vitrocka

Svenskt namn: Vitrocka

Latinskt namn: Dipturus (Raja) lintea

Kännetecken: spetsigt utdragen nos

Max längd ca: 120cm

Max vikt ca: 20kg

Lever helst: mjukbotten 150-600m djup

Utbredning: norra delen av sverige (skagerack)

Föda: fiskar och bottendjur

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Vitling

Svenskt namn: Vitling

Latinskt namn: Merlangius merlangus

Kännetecken: rygg och analfenans kanter är vita, brunaktig sidolinje samt en mörk fläck vid bröstfenan.

Max längd ca: 70 cm

Max vikt ca: 2,3 kg

Lever helst: som ung nära kusterna sean finner man den på 5-70 meters djup över lerblandad sandbotten

Utbredning svenska vatten: Skagerack och Kategatt

Föda: Småfisk, kräftdjur och maskarv

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Andra djur i havet
 
 Blåmussla

Svenskt namn: Blåmussla

Latinskt namn:

Kännetecken:

Max längd ca:

Max vikt ca:

Lever helst:

Utbredning svenska vatten:

Föda:  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Eremitkräfta

Svenskt namn: Eremitkräfta

Latinskt namn: Euphagurus bernhardus

Kännetecken:

Max längd ca:

Max vikt ca:

Lever helst: Lever ner till 30m helst på botten med mycket skal, lever i snäckor byter allt eftersom den växer

Utbredning svenska vatten:

Föda: .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 Hummer

Svenskt namn: Hummer

Latinskt namn: Homarus gamarus

Kännetecken: olika storlek på framklor, svart ellr blåaktig men röda inslag kan förekomma

Max längd ca: 50cm

Max vikt ca: 5kg

Lever helst: grunt vatten med hårda sten och grusbottnar

Utbredning svenska vatten: från norge till öresund

Föda: musslor sjöborrar maskar och död fisk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 Krabba

 Svenskt namn: Krabba / Krabbetaska

Latinskt namn: Cancer pagurus

Kännetecken: stort rödbrunt skal två kraftiga framklor

Max längd ca: 30cm

Max vikt ca: 5kg

Lever helst: flesta typer av botten 0-300m

Utbredning svenska vatten: från norge till öresund

Föda: död fisk samt musslor och mask

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Havskräfta

Svenskt namn: Havskräfta

Latinskt namn: Nephrops norvegicus

Kännetecken: långsmal kropp, och långa smala klor

Max längd ca: 25cm

Max vikt ca:

Lever helst: mjuk botten 20-800m

Utbredning svenska vatten: från norge till öresund ner till ven

Föda:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Strandkrabba

Svenskt namn: Strandkrabba

Latinskt namn: Carcinus maenas

Kännetecken:

Max längd ca: 10cm

Max vikt ca:

Lever helst:

Utbredning svenska vatten:

Föda: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar