2014-11-23

Ruiner Samlat


RUINER
Här finner du ruiner av kyrkor, slott m.m. även gamla gruvor.
nummerfärg vit=kyrka/kloster gul=slott röd=gruvor blå=övrigt


 
 Lyse Kyrkoruin
Lyse kyrka finns antecknad i biskop Eysteins jordebok från 1391. Undersökningar har visat att de äldre kyrkorna stod från 1300-talet där nu ruinen efter den nedbrunna kyrkan finns. Den nyare kyrkan från 1851 brann ner redan 1909, men delar av muren mot norr kan vara från den medeltida kyrkan. Den romanska gravhällen som finns kvar inne i ruinen kan vara så gammal som från 1100-talet. Lyse bör ha legat mycket bra till för eventuella kristna missionärer och det är nog ingen vågad gissning att missionerandet kom tidigt dit. textkälla www.fjallstal.se

Se ruinen använd muspekaren klicka på länken Panoramabild


Skallsjö Kyrkoruin
De äldsta delarna av kyrkan uppfördes på 1200-talet. År 1685 förlängdes byggnaden ca 9 meter åt öster. Kyrkan uppfördes av gråsten och var putsad både in- och utvändigt. Taket utgjordes av spåntak. I kyrkan fanns familjegravar för ätterna Örnevinge och Trana. En altartavla skänktes 1758 av Conrad Vilhelm von Döbeln. År 1774 reparerades kyrkan, varvid bland annat innertaket välvdes och målades. Vapenhuset i väster murades förmodligen igen under 1800-talet. Åren 1861–1863 uppfördes en ny församlingskyrka två kilometer åt nordost och därefter övergavs den gamla kyrkan. På grund av ett kraftigt förfall revs kyrkan 1896. Kyrkoruinen renoverades åren 1936–1937. Den medeltida dopfunten har återfunnits och förvaras nu i den nya kyrkan. textkälla sv.wikipedia.org

Lindholmens Slottsruin
viceamiralen Bengt Gabrielsson Oxenstierna. Han byggde om gården till ett stort befäst slott. Det var ungefär 16 meter i fyrkant invändigt och hade metertjocka murar. 1662 brann slottet ned men bygges upp igen.
Carl von Linne besökte slottet på sin Västgötaresa 1746. Slottet ägdes då av adelssläkten Ekeblad på Stola herrgård. Linne var mest intresserad av den berömda badstugan. Den var byggd av kalksten och marmor och smyckad med handmålat holländskt kakel, kristall och gyllene turkiska tapeter.
Linne skrev: "Badstugan som var anlagd i Lindholmens trädgård, var ett mästerstycke, och det präktigaste jag sett i hela Västergötland, vars like till Badstuga man fåfängt lärer söka i Sverige".
Han avslutade med: "man ej utan smärta kunde se en så stor härlighet, med så stor kostnad, och eftertanke anlagd, nu stå tom och utan inbyggare".
1792 brann slottet ner till grunden och idag återstår bara en stor 1600-talsflygel och resterna av den väldiga parkanläggningen, där en gång ett helgeandshus och badhus låg.
Ruinerna restaurerades 1931-32
textkälla sv.wikipedia.org

Härene Kyrkoruin
Denna medeltidsruin är belägen öster om ån Nossan. Kyrkan var från 1200-talet. Den eldadhärjades efter åsknedslag den 26 juni 1905 och efter branden återstod endast långhusets granitmurar. Dessa har vid ett par tillfällen sakkunnigt konserverats. Vid midsommar hålls gemensam slåtter på gamla kyrkogården som förberedelse till midsommardagens gudstjänst i kyrkoruinen.
textkälla svenskakyrkan.se
 


Varnhem Klosterruin
År 1234 eldhärjades klostret och lades i ruiner, en katastrof som övergick i blomning, eftersom initiativ togs av Birger jarl och andra medeltida finansiärer att bygga upp klostret igen, denna gång vackrare och präktigare än förut.
Klostrets ägor konfiskerades år 1527, och klosterbyggnaderna brändes av danska trupper år 1566, under det Nordiska sjuårskriget. Kyrkan återställdes under 1600-talet av Magnus Gabriel de la Gardie, som anlade ett familjemausoleum i den, medan övriga klosterbyggnader fick förfalla. Kyrkan restaurerades grundligt 1911-23 och 1921-29 skedde utgrävningar i hela den centrala delen av klostret; vidare utgrävningar skedde 1976 och 1977.
Idag återstår bara Varnhems kyrka, idylliskt omgärdad av ruiner.
textkälla sv.wikipedia.org
Gudhems Klosterruin
Klosteranläggningen brandskadades svårt på 1500 talet och övergavs så småningom av klosterfolket. Den användes sedan som stenbrott och ganska snart växte det gräs och träd över ruinen. Gudhems kloster var dold för världen fram till 1928 när utgrävningarna började. Då var bara några murpartier synliga som stack upp ur en ruinkulle på Gudhems kyrkogård. Arbetena som leddes av fil. dr Stig Roth, pågick fram till 1950. En del av de fynd som då gjordes vid utgrävningarna finns nu att beskåda i klostermuséet inte långt från klosterruinen. Klosterruinen är alltid öppen året runt. Här kan man idag få en guidning, säg bara till i klostermuséet.
textkälla gudhem.se


Kalkugn och Gruvor
Halleberg och Hunneberg
Lättåtkomlig gruva finns vid Tunhems kyrka. Det finns mängder med gruvor i området men kan innebära risker att utforska så det är upp till var och en att söka upp dom. Tänk på att vintertid spränger isen loss stenstycken bla från taken.Borgvik
Borgvik är en av Värmlands bäst bevarade bruksmiljöer. Järnbruket startade redan på 1600-talet. I samband med att Eiffeltornet skulle byggas till världsutställningen 1889 stod bruket för leverans av järn. Bruket lades ned 1925, efter att skogskoncernen Billerud genom bulvan ("Skogs AB Gran") hade köpt järnbruket. På 1930-talet lät Billerud spränga valsverket med dess maskinpark för att sälja det som skrot. Vid den tiden bodde ännu omkring 700 personer i Borgvik, och där fanns bl.a. ett sågverk och en snickerifabrik. Där fanns ett blomstrande föreningsliv med den socialdemokratiska ungdomsklubben och Borgviks Idrottsförening som främsta exponenter, där bandylaget under några år spelade i division II. De bästa spelarna värvades dock regelmässigt till Slottsbron, som på den tiden tillhörde Sverigeeliten i bandy.
Efter att Tyskland den 9 april 1940 hade ockuperat Norge förlades tredje frontlinjen till Borgvik, som fick ett uppsving av militärens närvaro, men efter andra världskriget eskalerade arbetslösheten och utflyttningen och Borgvik förlorade sin forna karaktär. Som en kuriositet kan nämnas att en av de militära befälhavarna i Borgvik var major Nils Mesterton, mera känd som den kapten som ledde de militära styrkorna i Ådalen 1931. Den militära närvaron gör sig fortfarande påmind genom ett stort antal militära installationer, till exempel skyttevärn, i området.
Hembygdsföreningens bruksmuseum har två fasta utställningar, den ena om järnbruket i Borgvik och den andra om natur och skog. Bland annat finns den smälthammare bevarad, som vid Göteborgs-utställningen 1923 fick representera den svenska industrialismens barndom
textkälla sv.wikipedia.org
Sollebrunns Slottsruin
Kulturparken Gräfsnäs Slottsparken ligger vackert vid Sjön Antens norra strand, ca 20 km norr om Alingsås. Här visas 1900-talets nutid med 1500-talets historia. Badplats, kärleksstig, och massor med evenemang för hela familjen, promenadstigar, hembygdstugor och lekplats. Lindelövs slottscafé med fin utsikt över sjön, här stannar museitåget  AGJ en smalspårig Järnväg. Kyrkbåten Roanta har en egen brygga för exempelvis bröllop.
Veteranfordon, Midsommarfirande 1700-talshelg och Tornerspel är populära evenemang för alla åldrar, som sker i parken.
Här kan man få sitt lystmäte vad gäller historia och vackra miljöer. Många hävdar att Gräfsnäs är den vackraste och rofylldaste platsen i hela kommunen.
De äldsta delarna av slottet är från 1100-talet medan slottet i övrigt är från 1550-talet. Tre salar varav två med välvda tak, samt en pelarsal är vad som finns kvar under tak. Det är inte ovanligt med vackra utomhusbröllop antingen i parken eller i den pampiga pelarsalen. Brudmiddagen kan därefter intags i det innersta valven. Slottsruinen kan också hyras för gästabud med riddare och medeltidsanknytning.
Det finns turer med guide att beställagenomKultur i Bjärke i samarbete med Bjärke hembygdsförening.
textkälla http://www.bjarkebygden.seBäckefors bruksruin. Fina ruiner vackert byggda med en hel del rinnande vatten i bla kanaler.

Husaby och S:t Sigfrids källa
Husaby biskopsdömets borgruin.
Gärdhems Kyrkoruin Lagmansered Kyrkoruin
xxxxxxxxxxxx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar