2016-05-30

160528 kort men lyckad tur

Hade inte mycket tid idag men fotolyckan fanns där. först ut rådjur och en korp stötte sedan på två älgar
 rådjur
 lite drillsnäppa mer rådjur

 ormvråkar


 sädesärla
 rådjur i skymningen avslutar med två bonusälgar


160526 Blandad tur

Kortare tur då magen var i olag och ville inte ha långt till dass startar med lite kor och kustbilder med bla gäss
 gott om rådjur och en hare på vägen Stare och duva visade också upp sig
 ormvråk
 dagens första älg
 mer rådjur

 älg nr 2 denna dag
 avslutar med ännu mer rådjur