2019-09-28

190924 blandat med både fågel och svin

Tog en tur inåt landet för att kolla vildsvinsläget

 lite småfågel vid resans start

 blev lite svin men inte många denna gång

 som vanligt finns det ormvråk ute

 mer ormvråk

 häger i skymningen190919 lugn tur med ormvråk

Var inte mycket att se idag men lite ormvråk var ute190915 Stormig dag

Åkte ut och tittade lite på stormen