2019-07-16

190713 blandat i mellansverige

Denna tur började med att resa till Årås vidare till Hornborgasjön sedan hem På vägen såg vi hjort
 vildsvin

 ormvråk
 Bofink
 humlo


 grågås
 svanungar
 skrattmåsur

 Svala

 grrågås
 pilfink
 sävsparv
 gråsparv
 Svala
 sädesärla
 grågås
 brun kärrhök skrattmås

190714
Wrapfolie monterad på bilen

2019-07-15

190706 Fina Ormvråkar

Blev mycket fågel denna lite regniga dag
 Måsungar
 Mås och gräsand
 Kanadagås

 Häger


 Grågäss

 Tärna
 Mås
 Strandpipare
 Stensvätta

 Strandpipare

 Skarv

 Ormvråkar