2019-07-16

190713 blandat i mellansverige

Denna tur började med att resa till Årås vidare till Hornborgasjön sedan hem På vägen såg vi hjort
 vildsvin

 ormvråk
 Bofink
 humlo


 grågås
 svanungar
 skrattmåsur

 Svala

 grrågås
 pilfink
 sävsparv
 gråsparv
 Svala
 sädesärla
 grågås
 brun kärrhök skrattmås

190714
Wrapfolie monterad på bilen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar