2020-08-31

200829 Fågeltur 3 nya arter

 Blev en fågeltur på kusten som gav 3 nya arter på min fågellista.


Skrattmås


Spovsnäppa (ny art i min fågellista)

Strandpipare

Fisktärna

Kärrsnäppa


Strandpipare

Skrattmås

Havstrut

Kärrsnäppa

Råka





Skrattmås

Drillsnäppa


Storskarv

Kärrsnäppa

Rödbena

Kärrsnäppa

Storskarv

Stare



Storskarv

Ejder

Storskarv




Pilfink


Ägretthäger

Gräsand

Smådopping (ny art i min fågellista)

Kaja


Rörhöna


Bläsand (dom små)

Grågås

Kaja


Ladusvala


Gräsand


Ladusvala

Gråhäger
                          



Storskrake

Svartsnäppa (ny art i min fågellista)