2018-11-29

181125 Hjortparning och vildsvin

Denna tur gav mycket genom att vara på rätt platsvid rätt tillfälle.

 Först ut var vildsvinen

Sedan blev det hjortar som parade sig2018-11-20

181120 Möte med flera oräddavildsvin

Idag monterade jag huvskydd på bilen samt åkte en tur där jag mötte flera orädda unga vildsvin.


Träffade även på Mufflon och Hjort