2019-05-29

190526 Mest vildsvin

Kul dag med mycket vildsvin oskygga mitt på dagen

 Buskskvätta
 Stare

 Trast
 Gräsand
 Skata
 Korp

 Svalor

 Vildsvin
Älg


190525 Lysekil - Resö

En tur norrut längs kusten.

 Hybridgås Grågås/?

 Kanadagås

 Skrattmås
 Tam/klippduva
 Duva med pigmentfel

 Tärna
 Skrattmåsar


 Räv
 Rådjur