2016-12-05

161201 Kusten igen fin tornfalk

Ännu en gång blev det kusten i närområdet som besöktes mycket sjöfågel som ejder
 skarv
 ejder
 skarv
 fin idyll

 en härlig tornfalk

 dekorerade sjöbodar

 mer skarv
 hungrig trut
 ejder
 skarv
 trut


2 kommentarer: