2019-04-05

190331 Mer älg

Dagens tur blev blandad

 Gulsparv


 Blåmes
 Gäss
 Älgarna visar sig mer och tidigare


 Rådjur

 Trast
 Tranor
 Rådjur


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar