2023-11-10

2024-års kalendrar

 Kalendrar 2024

först kommer 20st med bild och alla 12 månader på ett blad.

Därefter 3 kategorier Djur - Fåglar - Insekter

Dessa är uppdelade månadsvis ett blad för varje månad.

Printbara upp till A4 fritt att använda.

I dator klicka på bilden, sedan högerklicka och ladda ner.

--------------------------------------------------------------------

12 månader på ett blad

-----------------------------------------------------------------------

Kategori Fisk separata blad Jan-Dec
-----------------------------------------------

Kategori Djur separata blad Jan-Dec

-----------------------------------------------------------------------

Kategori Fåglar separata blad Jan-Dec

-----------------------------------------------------------------------

Kategori Insekter separata blad Jan-Dec


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar