2016-06-23

160621 Tornfalk och rådjur

Tog en tur i lugna områden idag blev en del  fåglar bla. Först en sädesärla
 en gammal punp mitt på en äng
 tatelsmygare i dikeskanten
 fina buskskvättor


 trast
 samt buskskvätta
 svala
 ett gäng större hackspett
 en vacker tornfalk


 grå häger
 hare och katt

 lite rådjur som avslutar turen med en hare


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar