2014-11-15

Kvarnar & Sågar samlatGunnarsbo Såg

Kvarn Bärfendal
Holma kvar är en vattenkvarn (turbin) som uppfördes på 1890-talet och var i drift fram till 1946. Driften var elektrifierad via vattenturbinen.
Kvarnen är en ganska hög byggnad i 2½ plan, vilande på stenplint. Fasaderna är klädda med liggande panel. Sadeltaket är belagt med korrugerad plåt. Vattendraget går under byggnaden. Till anläggningen hör även en bastant dammkonstruktion utförd i huggen granit.Aröds kvarn ligger mycket idylliskt vid Aröds å strax efter utloppet från Kolbengtserödsjön i Vassbodalens västligaste del. Vid vattenfallet, där strömstare och forsärla häckar, har funnits en skattlagd kvarn från mitten av 1600-talet. Bönderna i Aröds samfällighet arrenderade ut kvarnen och sist ut som mjölnare var August Olofsson som slutade 1941. Året var 1983 när en grupp inom Ljungskile hembygdsförening påbörjade en restaurering av kvarn och damm samt nybyggnad av kvarnhjul och vattenränna. En gång per år ordnar man kvarndag då man maler mjöl till försäljning, om vattnet räcker, och på olika sätt berättar kvarnens historia.


Denna såg lär idag kallas Gustav Gunnarssons vid Rördalsån

Så nu tar vi oss en titt på Stöttens såg vid Rördalsån, har inga uppgifter på ålder men ca 1913 moderniserades sågen. Enligt vad jag fått fram har kvarnar funnits i området sedan 1600-talet. På 1930-talet sattes det in en generator för att även kunna ta ström från sågen.


Okänd kvarn Rördalsån
Ålgårds kvarn och såg är belägen 6 kilometer öster om Henån. Platsen har ett mycket vackert och attraktivt läge i mötet mellan landsvägen, forsen och de två sjöarna Grindsbyvattnet och Assmunderödvatten. Ålfisket har varit en viktig inkomstkälla, vilket namnet tyder på. 
Vid Ålgård har vattenkraften nyttjats för kvarn- och sågverksamhet under en mycket lång tid, äldsta beskrivningen är från 1594. Orust kommun köpte Ålgård 1968 och arrenderade ut kvarnen och sågen som var i drift fram till 2003.

Lyckorna kvarn och torp ligger naturskönt vid Ljungsån, strax intill centrala Lyckornas äldre badortsbebyggelse och inte långt från Ljungs gamla kyrka.
Kvarnen, med turbinhus på första och sädesmagasin på andra våningen, var i drift från 1814 fram till tidiga 1970-talet. Dämmet vid kvarnen revs delvis sommaren 2006 för att underlätta öringens och laxens passage. I dag är kvarnen museum och samlingsplats för Ljungskile hembygdsförening som låtit renovera kvarnen och ett par andra byggnader på området. Dels det mer än 100-åriga torp som flyttades till platsen 1977, dels soldattorpet Vadet med anor från 1600-talet som invigdes på platsen sommaren 2006.
Nydala Kvarn

Kvarnen är delvis vattenkraftsdriven. Mest maler mjölnare Möller i dag  djurfoder åt lantbrukarna i omgivningen.Kvarnen kan visas för grupper som bokar tid
Natur
Högvadsån är biflöde till Ätran
I fällan vid Nydala kvarn fångas laxar som får hjälp till fortsatt vandring.
Ungefär ¼ går denna väg, övriga laxar vandrar för egen fena.

Kvarn ruin söder om Väne-Åsaka

  • Dalens kvarn uppfördes enligt uppgift 1893. Interiört har kvarnen flera halvplan för olika funktioner och här finns även en drängkammare, ett kontor och ett litet utrymme för snickarverkstad.
    Kvarnen fick i början sin elektricitet från intilliggande Hällstorps kvarn som elektrifierades redan 1918. Men enligt Svenska kvarnar försågs kvarnen 1940 med belysning från ett eget kraftverk. När kvarnen var verksam fanns tre stenpar, som till en början hade vattenhjulsdrift. År 1915 byttes stenparen från Lugnås ut mot konststen från Malmö Kvarnstensfabrik. År 1935 installerades en dubbel valsstol, en plansikt och rensverk. Kvarnen övergick till turbindrift 1939, sedan hjulstocken till vattenhjulet från 1914 hade brutits av.
    Under 1960-talet lades kvarnverksamheten ner och Dalens kvarn tilläts förfalla. När den 1978 skulle rivas bildades istället Kobergsbygdens intresseförening, som fick överta kvarnen året därpå.Svensbo såg uppfördes omkring 1919-20 av Kobergs fideikommiss i samband med att nya dammfästen av sten byggdes. Sågen var turbindriven och hade en vattenränna i trä. Rester av rälsen för utkörning av virket finns kvar framför sågen. Sågdammen innehöll en timmerbassäng dit timret flottades och förvarades före sågningen. Fallhöjden var ungefär två till tre meter. Sågverksamheten lades ner cirka 1965 och idag förfaller anläggningen. Koberg äger fortfarande sågen men Kobergsbygdens intresseförening har visningsrätt av den.


Torps kvarn Bullaren  • Tegene såg & kvarn Verksamhetsplats invid Nossan sedan århundraden tillbaka. Redan år 1299 omtalas att det fanns en kvarn på platsen och såg 1600-talet. Marieberg gård är en sammanslutning, av fem hemmansdelar varav kvarnjorden - såg och kvarnplatserna utgjorde kärnan, från 1800-talet. På gården fanns även mejeri.
    Anläggningen var vid inventeringstillfället 1987 fortfarande i drift och ingår i samlad verksamhetsmiljö med fungerande kvarn, Tengene kvarn, kraftverk och såg.
Kvarn Baljefors Främmestad
Krokstorps Kvarn och SågVäderkvarnen byggdes 1881. Brukades av Johannes Larsson så sent som 1924. Kvarnen är av typen Holländare eller Kjolkvarn och har tre par kvarnstenar.en kvarn i Nättjebacka utanför Lane.
Denna fint bevarade såg finns i Hedared


Mölarps Kvarn blir nästa på listan fin kvarn underbart natur runt att ta sig en medhavd fika.

Kvarnen i Gullered


xxxxxxxxx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar