2018-05-02

180401 + 14 två naturtrippar

Två härliga dagar i svenska naturen


 Gott om gäss

 även mycket rådjur
 även en skygg ormvråk


Getterön
 gräsand

 sothöna

 skrattmås gravand

 knipa

 storspov

 strandskata

 rörhöna

Koberg

 hjort

 vildsvin hybrid ej vitkindad gås

 rödhake

 kricka


 sädesärla

 ttaltrast
 koltrast

 björktrast

 rådjur

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar