2018-05-02

180428 mest i skaraborg

Hornborgasjön bjuder på mer än tranor så runt sjön och närområdet hittade vi en hel del.
 Snatterand
 Vigg hona
 Vigg hane
 Sothöna
 Svarthakedopping
 Grågås
 Råka
 Råka
 Skäggdopping
 Knölsvan
 Grågås
 Grågås

 Brun Kärrhök
 Sädesärla
 Grågås och Skrattmås
 Skäggdopping

 Svan
 Sothöna
 Kaja
 Kaja
 Vigg
 Röd Glada
 Ormvråk
  Ormvråk

180429
 Rådjur
  Rådjur
  Rådjur
  Rådjur
  Rådjur
 Myror
 Gräsänder
 Knipa
 Rådjur

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar