2019-06-09

190608 Mycket fågel idag

Denna dag gav mycket fågel följ med på turen.


 Här Skövde och Ryttmästarbostaden Härliga sniglar


 Nässelfjäril


 Hare
 Steglitz


 Skrattmås
 Brunand


 Bofink

 Svala


 Hackspett


 Sävsparv

 Rödbena Sothöna
 Vigg


 Grågås

 Gräsand


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar