2019-06-20

190619 Älg och Vildsvin

Var ock lämnade in ett objektiv i Göteborg för garantiåtgärd hemvägen gick genom koberg bla

Duva
 Kanadagäss

 Törnskata
 Rådjur
 Älg


 Vildsvin
Blå jungfruslända Fjärill kalvar på äng


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar