2020-01-07

191202 Mest fåglar

En liten kusttur med mycket fåglar

Lotsstation
 Båtvarv
 Björktrast
 Skarv

 Skator
 Kråka
 Ormvråk
 Koltrast
 Skarv

 Skata
 Björktrast
 Skarv

 Skata


 Ormvråk


 Skrake Gräsand Knipa


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar